27.03.2021

Dində uğur qazanmayıb, xüsrana uğrayan barəsində - Şeyx Muhəmməd ibn Hədi əl Mədxəl (Allah onu qorusun)

" .. bundan əvvəl dediyim kimi ugursuz olan o kəsdir ki, batil və batil əhlini müdafiə edir, onları təmizə çıxarır. Bax bu insan ugur qazanmayandır, amma o kəs ki, sunnəni müdafiə edir və fitnəni müsəlmanlardan uzaqlaşdırırsa, bax bu şəxs, Allahın izni ilə, sadiq mücahiddir, haqqa kömək edən və insanların əziyyətlərinə səbr edəndir".


Tərcümə: Elxan abu Omar


Ərəbcə dinləmək üçün link: https://youtu.be/Z4DQEnGgVqw


Yoxladı: Seymur Camal (selef.info)