Vuruşmaq haqda hədis

Kim heç vuruşmadan ölərsə, ya da vuruşmağa razı olmamış halda ölərsə nifaqın şöbələrindən birinin üzərində ölər.