Xəstəliyə səbr etməyin fəziləti və faydaları

Allah Təalə hər bir insanı imtahana çəkir. Hətta özünün ən sevimli qulları olan peyğəmbərləri belə imtahana çəkmişdir. Onun sınağı bir neçə növ ola bilər: mal-dövlət qıtlığı, övladlar ilə, qorxu ilə, aclıq  və digər hadisələrlə. Allah Qurani Kərimdə buyurur: Biz sizi bir az qorxu, bir az aclıq, bir az da mal-dövlət, insan və məhsul itkisi ilə sınayarıq. Səbr edənlərə müjdə ver.