SİLSİLƏ FİQH MƏQALƏLƏRİ 9 İNDİYƏ KİMİ ÖTƏN MƏQALƏLƏR QISA SXEM FORMASINDA: