10.06.2020

Rəhbəri tərifləmək

Rəhbəri tərifləməkSələfi elm əhlindən olan şeyx Abdul-Latif Əli-ş-Şeyx (Allah onu qorusun) deyir:

"Rəhbərləri tərifləməkdə bir çox faydalar vardır. Onlardan bəziləri:
- Rəiyyətin rəhbərləri sevməsi
- Rəhbərin rəiyyəti sevməsi
- Rəiyyətin qəlbini rəhbərlərə bağlamaq
- Rəhbərlərin qəlblərini rəiyyətə bağlamaq
- Müsəlman olmayan düşməni hiddətləndirmək
- İslamı iddia edən düşməni məs. xavəricləri hiddətləndirmək və s.

Bütün bunlar həm şəriət, həmdə əqli cəhətdən lazım olan işlərdir.. Bu əməl qədimdə var idi və hələdə əhli-sünnədə qalmaqdadır".

Bu status şeyxin rəsmi twitter səhifəsindən götürülmüşdür: 

https://twitter.com/Dr_Abdullatif_a/status/1250781299830329344?s=19

http://telegram.me/Selefin_Eqidesi_2

(qeyd: Möhtərəm oxucu, hakimləri tərifləmək deyiləndə qəsd olunan odur ki, onlarda olan gözəl xüsusiyyətlərə görə təriflənsinlər. Lakin onlarda olmayan bir vəsfi yalandan uydurub demək doğru deyildir)

Tərcümə: Tural Rəcəbli. Yoxlama və qeyd: Seymur Camal