16.11.2020 1) Üç əsas kitabı (tərc. Elxan əbu Ömər Qəzvini)

PDF formasında yüklə: bura daxil ol.

Üç əsas (Pdf yüklə)Üç əsas kitabı

Müəllif: Şeyx Muhamməd ibn Süleyman

Tərcümə: Elxan Əbu Ömər əl-Qəzvini

Yoxladı: Seymur Camal

بسم االله الرحمن الرحیم 

Əziz və möhtərəm müsəlman! Bu risalə əsrimizə yaxın yaşamış və İslam dinini dirçəltmiş böyük alim, Muhəmməd ibn AbdulVahhab ət-Təmiminin risalələrindən biridir. Müəllif bu risalədə hər bir müsəlmana qəbirdə veriləcək olan üç sual barə sində bəhs edir. Sən bu risaləni oxuduqda, müəl lifin sözlərinin Quran və Sunnəyə necə uyğun ol duğunu görəcəksən. Şəkk yoxdur ki, şeyxin (Allah ona rəhmət etsin) bu və bu kimi başqa risalələri də bu minvalla yazılmışdır və şeyxin dəvət yolu Peyğəmbərimiz Muhəmmədin (salləllahu aleyhi və səlləm) yoludur - insanlara Rəblərini tanıtmaq və bütün ibadətlərin yalnız Onun üçün olmasına dəvət etmək. Əziz oxucu,

29.10.2020

Fransada peyğəmbərin (sallallahu aleyhi və səlləm) karikaturasının çəkilməsi və islam müharibə edilməsi haqda - Möhtərəm Şeyx Muhamməd ibn Hədi Mədxəli (Allah onu qorusun) Video

Rəhimli və mərhəmətli olan Allahın adı ilə

Möhtərəm Şeyx Muhamməd ibn Hədi Mədxəli (Allah onu qorusun) Fransada peyğəmbərin (sallallahu aleyhi və səlləm) karikaturasının çəkilməsi və islam müharibə edilməsi əlaqədar bunları buyurdu:

Siz görürsünüz ki, həmin ölkələr İslama qarşı düşmənçilikdə ən şiddətli olanlardandır. Siz bir baxın, görün onlar peyğəmbər (salallahu aleyhi və səlləm) ilə necə davranırlar. Halbuki, o Allahın elçisidir, peyğəmbərdir. Onlar isə ona pislik etmək istəyirlər, karikaturalar çəkərək onu alçaldırlar və onunla istehza edirlər, Allahın salamı və salavatı bizim зeyğəmbərimizə olsun. 


Allah Təala onu o facirlərin dediklərindən təmiz və uzaq etmişdir. Lakin bununla bərabər görərsiniz ki, bəzi zəif bəsirət sahibi olan müsəlmanlar,

19.10.2020

Vuruşanların niyyəti necə olmalıdır? Cihad niyyətiMüsəlmanlar kafirlərə qarşı vuruşarkən niyyətləri belə olmadır: Allahın kəliməsi uca olsun deyə vuruşmaq. Bu niyyətlə vuruşanlar Allah yolunda vuruşan sayılır. "Peyğəmbər (sallAllahu aleyhi və səlləm) soruşuldu; bir kəs şücaət üçün döyüşür, bir kəs qüruru üçün döyüşür və digəri isə özünü göstərmək döyüşür, bunlardan hansı Allah yolundadır? O belə dedi: "Kim Allahın sözünün uca olması üçün döyüşərsə Allah yolunda olan da məhz odur."
* Bu qeydə bir diqqət yetir! "Kim Allahın sözünün uca olması üçün döyüşərsə..."

Seymur Camal (selef.info)


9.10.2020

Cihad vaxtı qadın və uşaqlarŞeyx Saleh Fovzan (Allah onu qorusun) buyurur:

Döyüş vaxtı fəth edilən ərazilərdə qadınları, körpə uşaqları, rahibləri, əldən düşmüş qocaları, ağır, uzun müddətli (xroniki, şikəst) xəstələri və döyüşlə əlaqəsi olmayan korları öldürmək icazəli deyil. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm köləliyə götürülən qadın və uşaqlarla incə davranardı. 

Tərcümə: Seymur Camal (selef.info)

(Mulaxxas fiqhi/ 220) 

7.10.2020

Cihad etmək nə vaxt vacib olur ?Şeyx Saleh Fovzan (Allah onu qorusun):


Cihad etmək aşağıdakı hallarda hər kəsə vacib olur:


Birinci hal: döyüş yetişdikdə əgər döyüş yetişib və qızıbsa bu vaxtı döyüşü tərk etmək icazəli deyildir.


İkinci hal: yaşadığı ölkəyə düşmən hücum etdikdə.


Üçüncü hal: müsəlmanlar döyüş zamanı nə müdafiə vaxtı ona ehtiyac duyduqda.


Dördüncü hal: əgər  müsəlmanların rəhbəri,  ölkə başçısı səfərbərlik elan edib onu çağırsa.

Tərcümə: Seymur Camal (Mulaxxas fiqhi / 219)


6.10.2020

Cihad barədə mühüm məlumatlar


Rəhimli və mərhəmətli olan allahın adı ilə


 Cihadın islam dinindəki məkan

 Cihadın növləri

 Cihadın hədəfləri və məqsədləri

 Cihadın əhkamları

 Cihada valideynlərin icazəsi

 Əldə edilən qənimətlər və əsirlər barədə

 

27.08.2020

Peyğəmbərin həyatı 1 (عليه الصلاة و السلام) Şeyx Abdurrazzaq (Allah onu qorusun) Tərc: Seymur Camal

 Yenilənib: 17/09/2020

Böyük alim olan İbn Kəsirin (Allah ona rəhmət eləsin) "Əl fusul" kitabının izahı və şərhi - Şeyx Abdurrazzaq Bədr (Allah onu qorusun)

Peyğəmbərin həyatını öyrənməyin faydaları (عليه الصلاة و السلام):
Birinci fayda: Allahın elçisi hamı üçün nümünədir, örnəkdir (Ona Allahın salamı və salavatı olsun). Ondan örnək götürmək üçün onun həyatını, yolunu öyrənmək lazımdır.

İkinci fayda: Allah elçisinin (sallallahu aleyhi və səlləm) həyatı, yolu və mənhəci sanki bir tərəzidir. Əməllər və işlər ona ərz olunur. Onun həyatına, yoluna, əxlaqına uyğun gələn işlər haqq hesab olunur.

ًÜçüncü fayda: Allah elçisinin (sallallahu aleyhi və səlləm) həyatını öyrənmək Allahı kitabını başa düşməyə yardımçı olur.

Dördüncü fayda: Allah elçisinin (sallallahu aleyhi və səlləm) həyatını öyrənmək ona olan sevgi və ehtiramın artmasına səbəb olur.

Beşinci fayda: Allah elçisinin (sallallahu aleyhi və səlləm) həyatını öyrənmək insanın imanının artmasına səbəb olur.

Altıncı fayda: Allah elçisinin (sallallahu aleyhi və səlləm) həyatını öyrənmək dini bütöv şəkildə başa düşməyə yardım edir (həm əqidəni, həm ibadətləri, həmdə əxlaqı).

Yeddinci fayda: Allah elçisinin (sallallahu aleyhi və səlləm) həyatını öyrənmək Allaha dəvət etməyin doğru üslunu öyrədir.

Səkkizinci fayda: Allah elçisinin (sallallahu aleyhi və səlləm) həyatı onun peyğəmbərliyinə bir əlamətdir, dəlildir.

Doqquzuncu fayda: Allah elçisinin (sallallahu aleyhi və səlləm) həyatını öyrənmək səadətə nail olmaq üçün bir səbəbdir.Möhtərəm müsəlman, əgər bu səsli tərcüməni hərflərlə yazılı formada yazıb bizə göndərsən o mətn selef.info saytında və digər sosial şəbəkələrdə yayılacaq inşallah. Sən bununla dəvətə yardım etmiş olacaqsan. Yazılı mətni ya bu videonun komment bölməsinə, ya mescidsayti@gmail.com ünvanına göndərə bilərsən (öz adını vəya kunyə, ləqəbini yaza bilərsən). Aşağıda kommentlərdəki suallara cavab verə bilərsən, həm özün faydalan, həmdə digərlərini faydalandır. (selef.info)


22.08.2020

Şeyx Həsən Bənna vəfat etdi


 

İnnə lilləhi va innə ileyhi raciun

Müsəlmanların ən yaşlı alimi olan Şeyx Həsən ibn Əbdülvəhhab Bənna vəfat edib. Allah ona rəhmət  eləsin, dərəcələrini qaldırsın, amin.

29.07.2020

Arafa günü və orucu

Sabah Arafa günüdür. Alimlər bu günü həcdə olmayanlara oruc tutmağı təkidlə tövsiyyə edirlər. Çünki ilin ən üstün, ən fəzilətli günüdür. Hədisdə varid olub ki, sadəcə bu günün orucu iki ilin günahlarınasa kəffarədir.

Seymur Camal (selef.info)
Arafat günü, Arafa orucu,

19.07.2020

Qurbanlıq haqqında önəmli məlumatlar - Seymur Camal

Qurbanlıq
ilə əlaqəli qısa məlumatlar


Qurbanlıq nəyə deyilir?
Qurbanlıq – Qurban bayramı günlərində Allaha yaxınlıq niyyəti ilə kəsilən heyvana deyilir.


Qurban kəsmək ibadəti nə zamandan bəri möv-cuddur?
Qurban kəsmək ibadəti bizdən əvvəlki bütün ümmətlərdə var idi.


Qurban kəsilən heyvanlar hansılardır?
Dəvə, inək, qoyun. Ən üstünü dəvə kəsməkdir.


Qurbanlıq heyvanın yaşı nə qədər olmalıdır?
Dəvənin 5 ili, inəyin iki ili, keçinin bir ili, qoç və qoyunun isə altı ayı tamam olmalıdır.


Qurbanlıq qoyunun yaşı nə qədər olmalıdır?
Qurban kəsiləcək qoyunun ən azı altı ayı bitmə-lidir.

Bir qurbanlıq heyvan neçə nəfərin adından kəsilə bilər?
Bir dəvə yeddi nəfərin, bir inək yeddi nəfərin, bir qoyun isə bir nəfərin və onun ailəsinin adından kəsilə bilər.

Bir qoyun bütün ailənin adından kəsilə bilərmi?
Bəli, kəsən adam özünün və ailəsinin adından kəsə bilər.

Qurbanlıq kəsən şəxs özü ətin dadına baxa bilərmi?
Bəli, peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm belə edərdi, səhabələrdə belə edərdilər. Bir qis-mini özləri və ailələr yeyərdilər, digər qismini isə paylayardılar.

Xəstə heyvanı qurban kəsmək doğrudurmu?
Xeyr, açıq-aşkar xəstəliyi bilinən, gəzməyə taqəti qalmayan, çəpgöz, axsaqlığı açıq-aşkar görünən, qocalıb əti, piyi qurumuş, çox arıq, bir gözü olmayan, gözləri kor olmuş, ön dişləri kö-kündən tökülmüş heyvanı qurban kəsmək doğru deyil.

Qurban kəsməyə niyyətlənmiş şəxs nə etməlidir?
Qurban kəsməyi niyyət etmiş kəs Qurbanlıq bayramına on gün qalmışdan başlayaraq ta bayram günü heyvanı kəsənədək saçından və dırnağından heçnə almamalıdır.


Vacib ibadətləri yerinə yetirməkdən əlavə:18.07.2020

Ölkə başçısının, əsgərlərin şəklini profildə paylaşmaq doğru deyil

Müsəlman rəhbərlərə, hərbiçilərə vəya hər hansı bir şəxsə sevgi, dəstəyi nümayiş etmək məqsədi ilə onun şəklini profilə, statusa qoymaq icazəli deyil. İlk dəfə insanlığı