29.07.2020

Arafa günü və orucu

Sabah Arafa günüdür. Alimlər bu günü həcdə olmayanlara oruc tutmağı təkidlə tövsiyyə edirlər. Çünki ilin ən üstün, ən fəzilətli günüdür. Hədisdə varid olub ki, sadəcə bu günün orucu iki ilin günahlarınasa kəffarədir.

Seymur Camal (selef.info)
Arafat günü, Arafa orucu,

19.07.2020

Qurbanlıq haqqında önəmli məlumatlar - Seymur Camal

Qurbanlıq
ilə əlaqəli qısa məlumatlar


Qurbanlıq nəyə deyilir?
Qurbanlıq – Qurban bayramı günlərində Allaha yaxınlıq niyyəti ilə kəsilən heyvana deyilir.


Qurban kəsmək ibadəti nə zamandan bəri möv-cuddur?
Qurban kəsmək ibadəti bizdən əvvəlki bütün ümmətlərdə var idi.


Qurban kəsilən heyvanlar hansılardır?
Dəvə, inək, qoyun. Ən üstünü dəvə kəsməkdir.


Qurbanlıq heyvanın yaşı nə qədər olmalıdır?
Dəvənin 5 ili, inəyin iki ili, keçinin bir ili, qoç və qoyunun isə altı ayı tamam olmalıdır.


Qurbanlıq qoyunun yaşı nə qədər olmalıdır?
Qurban kəsiləcək qoyunun ən azı altı ayı bitmə-lidir.

Bir qurbanlıq heyvan neçə nəfərin adından kəsilə bilər?
Bir dəvə yeddi nəfərin, bir inək yeddi nəfərin, bir qoyun isə bir nəfərin və onun ailəsinin adından kəsilə bilər.

Bir qoyun bütün ailənin adından kəsilə bilərmi?
Bəli, kəsən adam özünün və ailəsinin adından kəsə bilər.

Qurbanlıq kəsən şəxs özü ətin dadına baxa bilərmi?
Bəli, peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm belə edərdi, səhabələrdə belə edərdilər. Bir qis-mini özləri və ailələr yeyərdilər, digər qismini isə paylayardılar.

Xəstə heyvanı qurban kəsmək doğrudurmu?
Xeyr, açıq-aşkar xəstəliyi bilinən, gəzməyə taqəti qalmayan, çəpgöz, axsaqlığı açıq-aşkar görünən, qocalıb əti, piyi qurumuş, çox arıq, bir gözü olmayan, gözləri kor olmuş, ön dişləri kö-kündən tökülmüş heyvanı qurban kəsmək doğru deyil.

Qurban kəsməyə niyyətlənmiş şəxs nə etməlidir?
Qurban kəsməyi niyyət etmiş kəs Qurbanlıq bayramına on gün qalmışdan başlayaraq ta bayram günü heyvanı kəsənədək saçından və dırnağından heçnə almamalıdır.


Vacib ibadətləri yerinə yetirməkdən əlavə:18.07.2020

Ölkə başçısının, əsgərlərin şəklini profildə paylaşmaq doğru deyil

Müsəlman rəhbərlərə, hərbiçilərə vəya hər hansı bir şəxsə sevgi, dəstəyi nümayiş etmək məqsədi ilə onun şəklini profilə, statusa qoymaq icazəli deyil. İlk dəfə insanlığı

15.07.2020

Döyüş vaxtı müsəlmanın ən böyük silahı tək Allaha dua etməkdir, heç kimi və heç nəyi ona tay tutmadan Allaha yönəlməkdir, ondan bağışlanma diləməkdir. Allahın izni ilə, tarix boyu dəfələrlə sayı az olanlar sayı çox olanlara qalib gəlmişlər. Kim xoş gündə Allahı unutmayıbsa, çətin gündə Allah onu köməksiz buraxmaz.
Cəbhədə vuruşanlara Allah kömək olsun, onları düşmənə qarşı sabitqədəm etsin, ölənlərə Allah rəhmət eləsin, onları şəhid kimi qəbul etsin. Ölkə başçımıza bu məsuliyyətli günlərdə Allah yardım etsin və onu özünün razı qaldığı, müsəlmanlara faydalı olan işlərə müvəffəq etsin. Allah onu və ölkəmizi qorusun. Allah bütün müsəlmanları tək Allaha ibadətlə, tövhidlə, islamla izzətləndirsin. Müsəlmanların sözünü haqq üzərində birləşdirsin.
Seymur Camal selef.info

13.07.2020

Xəstəliyə səbr etməyin fəziləti və faydaları

Allah Təalə hər bir insanı imtahana çəkir. Hətta özünün ən sevimli qulları olan peyğəmbərləri belə imtahana çəkmişdir. Onun sınağı bir neçə növ ola bilər: mal-dövlət qıtlığı, övladlar ilə, qorxu ilə, aclıq  və digər hadisələrlə. Allah Qurani Kərimdə buyurur: Biz sizi bir az qorxu, bir az aclıq, bir az da mal-dövlət, insan və məhsul itkisi ilə sınayarıq. Səbr edənlərə müjdə ver.

12.07.2020

Namazı bilərəkdən ötürmək təhlükəlidir


NAMAZLARINIZI QORUYUN!

Alləmə Süleyman ər-Ruheyli (həfizəhullah) sübh namazına qalxmaq haqqında nəsihət etdikdən sonra belə deyir:


23.06.2020

SİLSİLƏ FİQH MƏQALƏLƏRİ 10

TƏKRAR ÜÇÜN SUALLAR:

Rəhmli və Mərhəmətli Allahın adı ilə

Həmd olsun aləmlərin Rəbbi olan Allaha, Allahın salamı və salavatı olsun peyğəmbərimiz Muhəmməd və onun ailəsinə və səhabələrinə.
Bundan sonra:

Təkrar üçün suallar:

22.06.2020

16.06.2020

SİLSİLƏ FİQH MƏQALƏLƏRİ 7

SİLSİLƏ FİQH MƏQALƏLƏRİ 7

TƏMİZ SULARA MİSALLAR: YAĞIŞ SUYU 

Rəhmli və Mərhəmətli Allahın adı ilə. Həmd olsun aləmlərin Rəbbi olan Allaha, Allahın salamı və salavatı olsun peyğəmbərimiz Muhəmməd və onun ailəsinə və səhabələrinə. Bundan sonra: 

SİLSİLƏ FİQH MƏQALƏLƏRİ 6

SİLSİLƏ FİQH MƏQALƏLƏRİ 6

TƏMİZ SULARA MİSALLAR: DƏNİZ SUYU


Rəhmli və Mərhəmətli Allahın adı ilə
Həmd olsun aləmlərin Rəbbi olan Allaha, Allahın salamı və salavatı olsun peyğəmbərimiz Muhəmməd və onun ailəsinə və səhabələrinə.
Bundan sonra:

Suların növləri — 5-ci dərs

Rəhmli və Mərhəmətli Allahın adı ilə
Həmd olsun aləmlərin Rəbbi olan Allaha, Allahın salamı və salavatı olsun peyğəmbərimiz Muhəmməd və onun ailəsinə və səhabələrinə.
Bundan sonra:


Təharət kitabı — 4-cü dərs

Təharət kitabı — 4-cü dərs

Rəhmli və Mərhəmətli Allahın adı ilə
Həmd olsun aləmlərin Rəbbi olan Allaha, Allahın salamı və salavatı olsun peyğəmbərimiz Muhəmməd və onun ailəsinə və səhabələrinə. Bundan sonra:


Fiqh məqalələrində istifadə olunacaq bəzi terminlərin izahı — 3-cü dərs

Fiqh məqalələrində istifadə olunacaq bəzi terminlərin izahı — 3-cü dərs

Rəhmli və Mərhəmətli Allahın adı ilə
Həmd olsun aləmlərin Rəbbi olan Allaha, Allahın salamı və salavatı olsun peyğəmbərimiz Muhəmməd və onun ailəsinə və səhabələrinə.
Bundan sonra:Məzhəblər, ixtilaflar və bunların səbəbləri — 2-ci dərs

Məzhəblər, ixtilaflar və bunların səbəbləri — 2-ci dərs

Rəhmli və Mərhəmətli Allahin adı ilə
Həmd olsun aləmlərin Rəbbi olan Allaha, Allahın salamı və salavatı olsun peyğəmbərimiz Muhəmməd və onun ailəsinə və səhabələrinə.
Bundan sonra:Fiqh elminə giriş — 1-ci dərs

Fiqh elminə giriş — 1-ci dərs

Rəhmli və Mərhəmətli Allahin adı ilə

Həmd olsun aləmlərin Rəbbi olan Allaha, Allahın salamı və salavatı olsun peyğəmbərimiz Muhəmməd və onun ailəsinə və səhabələrinə.

Bundan sonra: