21.02.2021

Ramazanın 11 (on bir) fəziləti - Şeyx İbn Bəz (Allah ona rəhmət eləsin) selef.info

Ramazanın 11

fəziləti

1 Ramazan gəldikdə Peyğəmbərimiz (sallallahu əleyhi və səlləm) səhabələri müjdələyərdi.

2 Bu ayda cənnətin bütün qapıları açılır.

3 Bu ayda Allahın rəhmət qapıları açılır.

4 Bu ayda cəhənnəmin qapıları bağlanır.

5 Şeytanlar zəncirlənər, bağlanırlar.

6 Ramazan ayı bərəkət ayıdır. 

10.12.2020

Tövhid kəlməsinin izahı haqqında kitabça

 

Kitabı PDF formasında yükləmək üçün bura daxil olun: yüklə

 Tövhid kəlməsinin təfsiri.


بسم الله الرحمن الرحيم


Rəhimli və Mərhəmətli Allahın adı ilə


قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى

İslamın Şeyxi Muhəmməd ibn Abdul Vahab belə dedi 

16.11.2020 1) Üç əsas kitabı (tərc. Elxan əbu Ömər Qəzvini)

PDF formasında yüklə: bura daxil ol.

Üç əsas (Pdf yüklə)Üç əsas kitabı

Müəllif: Şeyx Muhamməd ibn Süleyman

Tərcümə: Elxan Əbu Ömər əl-Qəzvini

Yoxladı: Seymur Camal

بسم االله الرحمن الرحیم 

Əziz və möhtərəm müsəlman! Bu risalə əsrimizə yaxın yaşamış və İslam dinini dirçəltmiş böyük alim, Muhəmməd ibn AbdulVahhab ət-Təmiminin risalələrindən biridir. Müəllif bu risalədə hər bir müsəlmana qəbirdə veriləcək olan üç sual barə sində bəhs edir. Sən bu risaləni oxuduqda, müəl lifin sözlərinin Quran və Sunnəyə necə uyğun ol duğunu görəcəksən. Şəkk yoxdur ki, şeyxin (Allah ona rəhmət etsin) bu və bu kimi başqa risalələri də bu minvalla yazılmışdır və şeyxin dəvət yolu Peyğəmbərimiz Muhəmmədin (salləllahu aleyhi və səlləm) yoludur - insanlara Rəblərini tanıtmaq və bütün ibadətlərin yalnız Onun üçün olmasına dəvət etmək. Əziz oxucu,

29.10.2020

Fransada peyğəmbərin (sallallahu aleyhi və səlləm) karikaturasının çəkilməsi və islam müharibə edilməsi haqda - Möhtərəm Şeyx Muhamməd ibn Hədi Mədxəli (Allah onu qorusun) Video

Rəhimli və mərhəmətli olan Allahın adı ilə

Möhtərəm Şeyx Muhamməd ibn Hədi Mədxəli (Allah onu qorusun) Fransada peyğəmbərin (sallallahu aleyhi və səlləm) karikaturasının çəkilməsi və islam müharibə edilməsi əlaqədar bunları buyurdu:

Siz görürsünüz ki, həmin ölkələr İslama qarşı düşmənçilikdə ən şiddətli olanlardandır. Siz bir baxın, görün onlar peyğəmbər (salallahu aleyhi və səlləm) ilə necə davranırlar. Halbuki, o Allahın elçisidir, peyğəmbərdir. Onlar isə ona pislik etmək istəyirlər, karikaturalar çəkərək onu alçaldırlar və onunla istehza edirlər, Allahın salamı və salavatı bizim зeyğəmbərimizə olsun. 


Allah Təala onu o facirlərin dediklərindən təmiz və uzaq etmişdir. Lakin bununla bərabər görərsiniz ki, bəzi zəif bəsirət sahibi olan müsəlmanlar,

19.10.2020

Vuruşanların niyyəti necə olmalıdır? Cihad niyyətiMüsəlmanlar kafirlərə qarşı vuruşarkən niyyətləri belə olmadır: Allahın kəliməsi uca olsun deyə vuruşmaq. Bu niyyətlə vuruşanlar Allah yolunda vuruşan sayılır. "Peyğəmbər (sallAllahu aleyhi və səlləm) soruşuldu; bir kəs şücaət üçün döyüşür, bir kəs qüruru üçün döyüşür və digəri isə özünü göstərmək döyüşür, bunlardan hansı Allah yolundadır? O belə dedi: "Kim Allahın sözünün uca olması üçün döyüşərsə Allah yolunda olan da məhz odur."
* Bu qeydə bir diqqət yetir! "Kim Allahın sözünün uca olması üçün döyüşərsə..."

Seymur Camal (selef.info)


9.10.2020

Cihad vaxtı qadın və uşaqlarŞeyx Saleh Fovzan (Allah onu qorusun) buyurur:

Döyüş vaxtı fəth edilən ərazilərdə qadınları, körpə uşaqları, rahibləri, əldən düşmüş qocaları, ağır, uzun müddətli (xroniki, şikəst) xəstələri və döyüşlə əlaqəsi olmayan korları öldürmək icazəli deyil. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm köləliyə götürülən qadın və uşaqlarla incə davranardı. 

Tərcümə: Seymur Camal (selef.info)

(Mulaxxas fiqhi/ 220) 

7.10.2020

Cihad etmək nə vaxt vacib olur ?Şeyx Saleh Fovzan (Allah onu qorusun):


Cihad etmək aşağıdakı hallarda hər kəsə vacib olur:


Birinci hal: döyüş yetişdikdə əgər döyüş yetişib və qızıbsa bu vaxtı döyüşü tərk etmək icazəli deyildir.


İkinci hal: yaşadığı ölkəyə düşmən hücum etdikdə.


Üçüncü hal: müsəlmanlar döyüş zamanı nə müdafiə vaxtı ona ehtiyac duyduqda.


Dördüncü hal: əgər  müsəlmanların rəhbəri,  ölkə başçısı səfərbərlik elan edib onu çağırsa.

Tərcümə: Seymur Camal (Mulaxxas fiqhi / 219)


6.10.2020

Cihad barədə mühüm məlumatlar


Rəhimli və mərhəmətli olan allahın adı ilə


 Cihadın islam dinindəki məkan

 Cihadın növləri

 Cihadın hədəfləri və məqsədləri

 Cihadın əhkamları

 Cihada valideynlərin icazəsi

 Əldə edilən qənimətlər və əsirlər barədə

 

27.08.2020

Peyğəmbərin həyatı 1 (عليه الصلاة و السلام) Şeyx Abdurrazzaq (Allah onu qorusun) Tərc: Seymur Camal

 Yenilənib: 17/09/2020

Böyük alim olan İbn Kəsirin (Allah ona rəhmət eləsin) "Əl fusul" kitabının izahı və şərhi - Şeyx Abdurrazzaq Bədr (Allah onu qorusun)

Peyğəmbərin həyatını öyrənməyin faydaları (عليه الصلاة و السلام):
Birinci fayda: Allahın elçisi hamı üçün nümünədir, örnəkdir (Ona Allahın salamı və salavatı olsun). Ondan örnək götürmək üçün onun həyatını, yolunu öyrənmək lazımdır.

İkinci fayda: Allah elçisinin (sallallahu aleyhi və səlləm) həyatı, yolu və mənhəci sanki bir tərəzidir. Əməllər və işlər ona ərz olunur. Onun həyatına, yoluna, əxlaqına uyğun gələn işlər haqq hesab olunur.

ًÜçüncü fayda: Allah elçisinin (sallallahu aleyhi və səlləm) həyatını öyrənmək Allahı kitabını başa düşməyə yardımçı olur.

Dördüncü fayda: Allah elçisinin (sallallahu aleyhi və səlləm) həyatını öyrənmək ona olan sevgi və ehtiramın artmasına səbəb olur.

Beşinci fayda: Allah elçisinin (sallallahu aleyhi və səlləm) həyatını öyrənmək insanın imanının artmasına səbəb olur.

Altıncı fayda: Allah elçisinin (sallallahu aleyhi və səlləm) həyatını öyrənmək dini bütöv şəkildə başa düşməyə yardım edir (həm əqidəni, həm ibadətləri, həmdə əxlaqı).

Yeddinci fayda: Allah elçisinin (sallallahu aleyhi və səlləm) həyatını öyrənmək Allaha dəvət etməyin doğru üslunu öyrədir.

Səkkizinci fayda: Allah elçisinin (sallallahu aleyhi və səlləm) həyatı onun peyğəmbərliyinə bir əlamətdir, dəlildir.

Doqquzuncu fayda: Allah elçisinin (sallallahu aleyhi və səlləm) həyatını öyrənmək səadətə nail olmaq üçün bir səbəbdir.Möhtərəm müsəlman, əgər bu səsli tərcüməni hərflərlə yazılı formada yazıb bizə göndərsən o mətn selef.info saytında və digər sosial şəbəkələrdə yayılacaq inşallah. Sən bununla dəvətə yardım etmiş olacaqsan. Yazılı mətni ya bu videonun komment bölməsinə, ya mescidsayti@gmail.com ünvanına göndərə bilərsən (öz adını vəya kunyə, ləqəbini yaza bilərsən). Aşağıda kommentlərdəki suallara cavab verə bilərsən, həm özün faydalan, həmdə digərlərini faydalandır. (selef.info)